Информационни дни по програма "Еразъм+" 2014 – 2015 г.

Заповядайте на информационните дни по програма "Еразъм+":


Информационен ден за преподаватели  - 05.11.2014г. от 12:00 часа,
бл. 1, ет. 2, зала Академичен съвет
и
Информационен ден за студенти / докторанти -  06.11.2014г. от 12:00 часа,
бл. 1, ет. 2, зала Академичен съвет

2017-01-17