Откриване на лаборатория по антени и микровълнови комуникации

На 9 март 2016  г. беше открита Лаборатория по антени и микровълнови комуникации във Факултета по телекомуникации на Техническия университет – София. На събитието присъстваха: проф. д.т.н инж. Георги Михов –  ректор на Техническия университет – София, проф. д-р инж. Илия Илиев – декан на ФТК, г-н Георг Свендсен – директор изграждане на мрежата Теленор и г-н Ясен Гуев – главен директор корпоративна политика на Теленор. Лабораторията разполага с радиорелейна демонстрационна линия, дарена от Теленор, измервателна апаратура за микровълнови честоти от 10 MHz до 40 GHz, полигон за измерване на антени и система за сателитна телекомуникация. 
 


    

2016-06-09