8 успешни алумни дами на ТУ - София

На 7 март в конферентната зала на Библиотечния комплекс на Техническия университет – София, по случай международния ден на жената на ООН – 8 март, се състоя  среща-дискусия на тема „8 успели алумни дами на ТУ - София“, чийто организатор беше центърът на възпитаниците на ТУ – София – Алумни.  
Участници в дискусията бяха:
Ваня Кънева – Директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България ЕАД и член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България
Цветослава Кьосева – Вицепрезидент „Бизнес развитие“ в Методия АД
Весела Калъчева – Изпълнителен директор на БАИТ
Галина Тошева – Управляващ партньор в 3БИ Адвайзъри ООД
Десислава Алексиева – Мениджър „Маркетинг и продажби“ в ТЕХЕМ
Емилия Лазарова – Директор на Втора Английска  езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр.София
Маноела Георгиева – Управител на АТМ Консултинг Партнърс ООД
Елена Урумова – Собственик и управител на Lena  - Lena

    

2016-06-09