Осма годишнина на Центъра за международни срещи "Хелмут Бьоме"

На 26 февруари 2016 г.  Центърът за международни срещи "Хелмут Бьоме" чества своята осем годишнина. На тържеството присъстваха проф. Георги Михов - ректор на ТУ – София, бивши ректори на Университета, зам.-ректори, преподаватели и служители. Изграден по идея на дългогодишния президент на ТУ - Дармщадт и председател на Дружеството на приятелите на ТУ – София в Дармщадт проф. д-р Хелмут Бьоме, доктор хонорис кауза на ТУ – София и на редица други университетиЦентърът вече 8 години активно се използва при осъществяването на международния обмен и контактите на ТУ - София в областта на научните изследвания и преподавателската дейност.  


    

2016-05-14