Проект „Дъждовна геометрия“

На 11 февруари (четвъртък) от 13:00 часа в галерия „ТЕХНЕ“, в сградата на Библиотечно-информационния център на Технически университет – София беше представен проектът „Дъждовна геометрия“. Това е концептуален поетичен проект, съдържащ в себе си единадесет лирични стихотворения, които са озаглавени с геометрични фигури, съответно:
Симетрия, Сфера, Отношения в пространството, Куб, Пирамида, Спирала, Отсечка-цилиндър, Конуси, Вектори, Конкав-Конвекс, Доказателство.
Текстовете са преведени от Руски, Английски, Френски, Немски, Испански. Целта на автора е да експериментира с формата на езика, като смисъл и визуално  чрез геометрична форма, за което са създадени и артистични визуализации, поставящи текстовете в художествени композиции и подтикващи читателя да съзерцава текста като форма. Провокира се смисловото разбиране на текста, което остава субективно и е наречено от автора „Дъждовно“.

 

 

 

2016-05-14