Посланици в ТУ - София

Техни Превъзходителства г-н Раджеш Кумар Сачдева, посланик на Република Индия и г-н Сюлейман Гьокче, посланик на Република Турция, бяха гости на Техническия университет - София във връзка с връчването на дипломите на  абсолвентите от Випуск 2015 на Факултета за английско инженерно обучение. Във Факултета се обучават повече от една четвърт турски студенти, а 7 са докторантите и специализантите от Индия. 

Заедно г-жа Йорданка Чобанова - съветник на Президента на РБългария по европейските въпроси те разговаряха по въпроси на висшето образование и научните изследвания от взаимен интерес. 

 

2016-01-04