Отличие „Джон Атанасов” 2014 на д-р инж. Пламен Иванов, възпитаник на ТУ- София, ФКСУ

Д-р Пламен Иванов е удостоен с грамота „Джон Атанасов – за прилагане на научни постижения в практиката и за проекти с висока обществена значимост” за 2014 г. За иновативни разработки в областта на управление на ИТ услуги и анализ на риска при комплексни ИТ инфраструктурни промени. Постиженията са приноси на дисертационния му труд „Приложение на размити системи за анализ при управлението ИТ услуги”, защитен в ТУ – София с научен ръководител проф. д-р инж. Пламенка Боровска през 2013 година.

2017-01-17