Среща с Българското дружество за приятелство с Виетнам и Дружеството за виетнамско-българско приятелство

На 10.12.2015 г. в залата на Академичния съвет на Техническия университет – София се състоя среща на ръководството на Университета с представители на Българското дружество за приятелство с  Виетнам и Дружеството за виетнамско – българско приятелство. На срещата присъстваха ректорът на ТУ-София проф. дтн инж. Георги Михов, зам.-ректорите проф. Любомир Димитров, проф. Иван Кралов и проф. Ради Романски,  Ву Хънг – председател на организацията на завършилите виетнамски студенти в България, Симеон Димчев  - председател на българското дружество, както и проф. Валери Младенов -  директор на дирекция  „Информация и връзки с обществеността “, проф. Иван Ячев - директор на дирекция „Международен обмен и информация“ и проф. Никола Калоянов – ръководител на катедра „Топлинна и хладилна техника“. Целта на срещата беше да се разгледат и обсъдят алтернативите за бъдещо сътрудничество между ТУ–София и университети във Виетнам. Визитата е една от многото състояли се, имаща за цел подобряване на отношенията между България и Виетнам.  

2017-01-17