Честване на 25-годишнината на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт

На 26 и 27 ноември т.г. се проведе честване по случай 25-годишния юбилей на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт. Тържественото събрание по повод юбилея се състоя на 26 ноември от 14:00 часа в аулата на ТУ-София (зала 2140).
Проф. д-р инж. Стефан Стефанов откри тържеството с доклад  на тема „25 години ФаГИОПМ – началото и сега“. На юбилея присъстваха: проф. дтн инж. Георги Михов – ректор на ТУ-София, г-н Детлеф Лингеман – посланик на ФР Германия в София, д-р Анете Пипер – Директор „Проекти“ в Германската служба за академичен обмен, както и представители от индустрията: Германо-българска, индустриално-търговска камара, Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD, FESTO EOOD, HP Global Solution Center BG, Euro Alliance Engineering.
По случай юбилея на студентите от Факултета бяха тържествено връчени българските и германските дипломи. Медали и грамоти получиха  българските и германските преподаватели.   

2016-03-18