Първа тържествена Алумни среща с успешни възпитаници

На 04.12.2015 г. Алумни центърът на ТУ-София, съвместно с ректорското ръководство, ще проведе първата тържествена Алумни среща с успешни възпитаници - индустриалци, бизнесмени, политици и общественици на университета.
Целта е да се изгради трайна връзка и да се насърчи ползотворното сътрудничество между възпитаниците и образователната институция.
Алумни центърът ще се радва на всеки присъединил се наш възпитаник към каузата!

За контакти: доц. д-р Йорданка Ангелова, Зам.председател на Алумни съвета;
тел. 0876 218 701;
e-mail: alumnitu@tu-sofia.bg

2015-11-27