Информационен ден за преподаватели по програма „Еразъм+”

На 19.11.2015г. (четвъртък), в залата на Академичния съвет на ТУ - София се проведе Информационен ден за преподаватели по програма "Еразъм+" 2015-2016г. На срещата бяха обсъдени промени в Ръководството за работа по програма "Еразъм+"  зa 2016г., правила на програмата в ТУ - София, информация за „Еразъм+” мобилности на студенти и персонал, "Еразъм+" проекти, както и проблеми и добри практики при изготвянето на проекти. 

 

2015-11-19