Подписване на споразумение за сътрудничество между Siemens България и Технически университет - София

На 11 ноември 2015 г. от 11.30 часа в залата на Академичния съвет на Технически университет - София, се състоя подписване​ на рамково споразумение за сътрудничество между Siemens България и ТУ - София. На церемонията в Залата на академичния съвет на ТУ-София двете страни изразиха задоволство от дългогодишното сътрудничество и партньорство, което ги свързва, и което намира своето продължение в новото споразумение за сътрудничество. Д-р инж. Боряна Манолова подчерта, че някои от ключовите лаборатории на висшето учебно заведение са оборудвани с апаратура, дарена от Siemens. Технологичната компания и Техническият университет си сътрудничат успешно и по множество други интересни и иновативни проекти.
Новият договор цели развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, служителите, студентите, факултетите, катедрите и отделите на ТУ-София и Siemens в образователни и научни области от взаимен интерес. Той включва провеждане на стажове за студенти от ТУ-София в Siemens България; предоставяне на оборудване с марка Siemens на ТУ-София за учебни цели; yчастие на експерти на Siemens в лекции и семинари на ТУ-София; участие в съвместни научни и изследователски проекти и практически инициативи и други. 

 

2016-03-01