Подписване на рамково споразумение за сътрудничество между Siemens България и Технически университет - София

На 11 ноември 2015 г. от 11.30 часа в залата на Академичния съвет, блок 1 (Ректорат), етаж 2, на Технически университет - София, ще се състои подписване​ на рамково споразумение за сътрудничество между Siemens България и ТУ - София. Неговата цел е развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, служителите, студентите, факултетите, катедрите и отделите на ТУ-София и Siemens в образователни и научни области от взаимен интерес. То включва провеждане на стажове за студенти от ТУ-София в Siemens България; предоставяне на оборудване с марка Siemens  на ТУ-София за учебни цели; yчастие на експерти на Siemens в лекции и семинари на ТУ-София; участие в съвместни научни и изследователски проекти и практически инициативи и други.

2015-11-03