Тържествен Академичен съвет с ректори на партньорски висши училища

На 27 октомври от 14 часа се състоя срещата на ректорското ръководство на Технически университет - София с ректори на партньорски висши училища. На събитието присъстваха ректори, зам.-ректори и представители на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, Висше строително училище "Любен Каравелов"- София, Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"- София, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, Висше училище по застраховане и финанси - София, Лесотехнически университет - София, Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски"- София, Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов"- София, Национална спортна академия - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Технически университет - Варна, Технически университет - Габрово, Университет "Проф. д-р Асен златаров"- Бургас, Университет за национално и световно стопанство - София, Университет по архитектура, строителство и геодезия - София и Химикотехнологичен и металургичен университет - София.

 

2015-11-09