Тържествен Академичен съвет с чуждестранни гости

На 27 октомври от 10 часа се състоя срещата на ректорското ръководство на Технически университет - София с чуждестранни гости. На събитието присъстваха ректори и зам.-ректори на университети от Русия, Украйна, Сърбия, Албания, Португалия, Китай, Германия, Унгария и Турция. 


 

2015-11-09