Тържествен Академичен съвет

На 26.10.2015г. в академичната зала на Технически университет - София, се проведе Тържественият Академичен съвет с участието на ректорски ръководства от предишни управленски мандати. На събитието присъстваха - Ректорът на Техническия университет – София проф. Георги Михов, зам.-ректори, главният секретар, директорът на дирекция "Финанси“, декани, членове на Академичния съвет. Официални  гости на мероприятието бяха проф. Филип Пожи – Университет на Корсика „Паскал Паоли“, бивши ректори и зам.-ректори на ТУ – София, членове на Настоятелството на ТУ – София, членове на АЛУМНИ съвета и журналисти.


 

2016-03-01