Oткриване на лаборатория „Хидроенергетика и хидравлични турбомашини“

На 07.10.2015 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 11110,  учебен блок 11 на ТУ – София ще бъде открита лаборатория „Хидроенергетика и хидравлични турбомашини“. Лабораторията по хидроенергетика и хидравлични машини е учебна и изследователска лаборатория, към катедра хидроаеродинамика и хидравлични машини. Тя е предназначена за изпитване на водни турбини, помпи, вентилатори и хидроенергийни съоръжения.

2015-10-02