Дебат "Take It Easy"

На 14.10.2015г. (сряда) от 18:00 часа в Библиотечно - информационния център (БИЦ) на ТУ - София ще се проведе дебат "Take It Easy".  Благодарение на Хюлет–пакард, студентите ще имат възможност да се срещнат и да поговорят с българи - лидери в големи международни IT компании. 

2015-09-29