яну
фев
мар
апр
май
юни
юли
авг
сеп
окт
ное
дек
Брошура

Плакат

Показване на 36-40 от 229.

Проведе се 39-тата годишна среща на регионалните организации и местните органи на БСК

19.04.2019 г. На 18 и 19 април 2019 г., в Българската стопанска камара се проведе 39-та Годишна среща на регионалните организации и местните органи на БСК. Председателят на БСК Радосвет Радев приветства участниците в срещата и подчерта, че силните работодателски структури по места са от изключително значение за развитието на регионите. Той призова за активизиране на дейността на регионалните организации на БСК, по-активна персонална работа с предприятията от съответните региони, както и за взаимодействие с местната власт. Сред основните дискутирани теми бяха възможностите за развитие на бизнеса според спецификата на местните производства.  Регионалните бизнес организации бяха запознати от заместник-председателите на Камарата Димитър Бранков и Камен Колев с инициативите в енергийния сектор и тяхното въздействие върху конкурентоспособността на индустрията; с позиции на БСК за промени в трудово-осигурителното законодателство и ограничаване дефицита на работна сила, както и със задълженията за назначаване на хора с трайни увреждания в изпълнение изискванията Закона за хората с увреждания. Николай Минев-директор на дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“ на Държавната агенция „Електронно управление“, запозна представителите на бизнеса с възможностите на Единния портал за електронни административни услуги и оптималното използване на справки от над 60 регистъра, както и възможностите за заявяване, заплащане и Системата за сигурно електронно връчване. Генералният мениджър на "Евроконсултантс България" АД Евгений Иванов представи на регионалните бизнес организации на БСК възможностите за финансиране по европейските финансови инструменти до края на 2019 г. и приоритетите на възможностите, които дават различните програми, финансирани от Европейските фондове за участие в грантови схеми. Освен това, пред участниците в срещата бяха представени Платформата за повторна употреба на отпадъците и изграждането на кръгова икономика при битовите отпадъци, които според изискванията на ЕС трябва да бъдат оползотворявани до 70 на сто. Проф. д-р Георги Тодоров – декан на Машинно-технологичния факултет на Технически университет – София представи дигиталното обучение и връзката на образованието с потребностите на бизнеса. Главният юрист на БСК Наталия Събева запозна представителите на местния бизнес с възможностите за запазване на съдебната регистрация на сдруженията, както и задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари. Инициативата на БСК за оспорване на промените в Наредба Н-18 бе също сред темите, които обсъждаха представителите на регионалните организации, сред които ясно се застъпва тезата, че разпоредбите на Наредбата налагат непосилна административна тежест, създават рискове от санкции и корупционни практики и ограничават малкия и среден бизнес. От страна на регионалните организации и местни органи на Българската стопанска камара се очертаха проблеми като липсата на работна ръка, липсата на квалифицирани кадри, повишаването на минималната работна заплата и прехвърлянето на социални функции от страна на държавата върху бизнеса. Работната среща даде възможности за детайлно обсъждане насоките за развитие на работата на бизнеса по места, предлагането на нови и адекватни на пазара услуги и задълбочаване на комуникацията с изпълнителната и местните власти.

Вижте статията тук

Вia-bg.com, 19.04.2019 г.

2019-04-24

Знание в ерата на Индустрия 4.0

22.04.2019 г.


 
Лабораторният комплекс на София Тех Парк е място за среща на науката и бизнеса. Когато бизнесът и науката си подадат ръка, се създава икономика с висока добавена стойност. Точно с тази цел бе създаден първият научно-технологичен парк в България - София Тех Парк. Лабораторният му комплекс включва 11 лаборатории, които разполагат с най-модерна техника и специалисти на световно ниво. Представяме ви четири от неговите лаборатории. Лабораторията за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти. e в помощ на индустриалните компании, които се стремят да са лидер на пазара. Диапазонът на възможностите е широк - от индустрията до медицината и забавленията. „В процеса по създаването на новости има критичен момент по средата на пътя от проверената идея до индустриалната реализация на продукта, известен като Долина на смъртта. Основна цел на лабораторията е да помага на бизнеса по-лесно да прескочи тази „пропаст”. Изработването на пилотни продукти е от огромна трудност за компаниите”, казва ръководителят на лабораторията проф. Георги Тодоров, декан на Машинно-технологичния факултет на ТУ в София. Лабораторията съдейства да се създават прототипи и после да се направят малки количества от продукта, с които да се тества пазарът. Метал, пластмаса и керамика – с това работят 3D принтерите тук. Те може както да добавят, така и да отнемат материал. С тях може да се правят и форми за леене, да се изработват специфични компоненти за енергетиката с цел подмяна на дефектирали части. Има възможности и за измерване – например на модули за автомобилната индустрия. Тук са правени импланти за медицината и така е спасяван човешки живот. Като говорим за бъдещето и умните градове, едва ли си даваме сметка, че тогава ще е необходима огромна изчислителна мощ. Потребител на високопроизводителните изчисления са много сфери, сред които е транспортът. Ръководство въздушно движение е първият клиент на лЛабораторията по високопроизводителни изчисления. Тя би могла да прави прогнози за времето за летищата в целия регион. Местата за зареждане на електромобилите може да се следят през компютъра за високоскоростни изчисления на лабораторията. Целият транспорт също може да се управлява през такива системи, обяснява проф. Ана Пройкова, ръководител на звеното и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра „Атомна физика“ към Физическия факултет. Тя допълва, че България е водеща в изчислителната техника на Балканите. Компаниите държат никой да няма достъп до тяхната информация и данните им в машината са надеждно защитени, така че никой да не може да проникне в тях, и са взети мерки за това, уверява проф. Пройкова. Екипът на лабораторията се състои от изключителни специалисти. Болници, които ще предлагат персонализирана медицина и операции от дистанция, биха могли да са клиент на лабораторията. Финансови и консултантски къщи също имат нужда от бързи  пресмятания. Наличната изчислителна мощ може да е полезна в управлението на каталози, които позволяват персонализирани поръчки.
МикроНаноЛаб има за цел да  създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания. Тя предлага изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката, биоелектронните приложения и нанотехнологиите. Лабораторията помага за развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване. Тук ще намерите хора със знания, опит и експертиза, които съдействат за откриване и анализ на причините за откази и дефекти в електронни устройства, както и за оптимизиране и разработване на нови продукти, устройства и системи. „Имаме амбицията да се превърнем в европейски център за проектиране на интегрални схеми с партньори от Европа и света”, обобщава доц. Георги Ангелов, ръководител на МИНОлаб, както и на катедра „Микроелектроника” в ТУ-София. Лабораторията осигурява достъп до фабрики в Европа, които да реализират проектите. Важно звено е модерната. Лаборатория по виртуална и разширена реалност. С помощта на разширена реалност може да обучите кадрите си, за да ги предпазите от трудови злополуки. Тази технология предлага улеснения в работния процес – например при управлението на вашите складови наличности. С виртуална и добавена реалност може да направите маркетинговите събития ефектни и запомнящи се. Галериите ще привлекат силен интерес чрез изложби с разширена реалност, ако дадат добавена стойност на някоя от експозициите си Чрез добавена реалност музеите оживяват и стават привлекателни за повече хора, посочва Димо Чотрев, IT специалистът на лабораторията. В музея на открито „Етъра” лабораторията е  реализирала проект, като разширената реалност позволява на туристите да видят през смартфона си как някога тук са правили тахан. Лабораторията е изпълнила и проект с виртуална реалност за представяне на различни видове занаяти, като всеки от тях има своя „стая“. Технологията дава възможност да „докосвате“ предметите. Може например виртуално да струговате, да се движите от стая в стая чрез виртуално меню. С виртуалната и разширена реалност може да си служите при внедряване на иновативни решения и да ги тествате в много ранен етап от тяхното развитие. Лабораториите в София Тех Парк са технологичният кръстопът между бизнеса и научноизследователските звена. Днес технологиите много бързо се променят, на всеки 3-4 месеца идва новост, но специалистите тук са в крак с тренда, твърди проф. Марин Христов, председател на УС на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност. Нашите лаборатории предоставят на бизнеса възможности да създадат или да развият своите продукти и услуги. Вратите са отворени също за студенти и докторанти, за обучения и разработване на научни проекти и изследвания. Развойните ни екипи са приоритетно ориентирани към бизнеса. Уникалната инфраструктура и блестящите български изследователи са предимствата, които паркът носи на нашата иновационна среда“, казва изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов. Елате, вижте и опитайте!

Вижте статията тук


Еconomic.bg, 22.04.2019 г.
 
 

 

2019-04-23

Работодатели набират кадри с изложения в ТУ и УНСС


 16.04.2019 г.
 
За поредна година работодатели търсят кадри директно в университетите. По време на изложението „Стажове“ в Техническия университет, както и бизнес форума “Кариера” в Университета за национално и световно стопанство студентите ще могат да открият своя бъдещ работодател. Над 100 работодатели участват в изложението „Стажове“ в Техническия университет. Анкета сред участниците показва, че най-много се търсят кадри от специалностите компютърни системи и електроника.
Силвия Янева-Стоянова Директор НА Център "Кариера и Възпитаници (алумни)" - Ту-София
 „След електрониката на трети план отива автоматиката, която в този формат изпреварва машиностроене и уредостроене.“
Проф. Георги Тодоров Декан на Машинно-технологичен факултет - ТУ-София
„Преди да дочакат дипломиране в горните курсове – четвърти курс бакалавър, магистрите – над 80% вече работят.“
Криста Стоянова е в трети курс, специалност „Инженерен дизайн“. Момичето вижда бъдещата си реализация в България, не изключва и възможността да замине в чужбина, но само, за да натрупа допълнителен опит.
Криста Стоянова председател на Студентски Съвет – ТУ-София
 „Моята специалност е малко по-далечна от инженерните науки, но въпреки това виждам, че се търсят доста кадри, тъй като дизайнът върви ръка за ръка с всички машинки и т.н. Трябва да има нещо, което да грабне окото.“
Йордан Йорданов е част от екипа на международна компания, която се занимава с производство на автомобилна електроника. За осма поредна година фирмата участва в изложението.
Йордан Йорданов представител на фирма, занимаваща се с производство на автомобилна електроника
„Почти всяка година от този форум поне по 1 стажант идва при нас да работи. Изпитваме доста затруднения в намирането на всякакъв вид кадри, най-вече инженери.“
По време на бизнес форума “Кариера“ в УНСС беше открит информационен кът, където работодателите ще могат да се срещат със студентите.
Доц. Росен Кирилов Директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата – УНСС
 „Ако не всеки ден през ден при нас идват големи работодатели, които правят презентации пред студентите, представят стажански програми, представят позиции за работа, представят свои кариерни възможности.“
Председателят на Студентския съвет в УНСС Ангел Стойков посочи, че в университета се провеждат много практически занятия, което е добър старт за всеки млад човек.
Ангел Стойков председател на Студентски Съвет - УНСС
 „Излизаме подготвени за среща с пазара на труда и твърде многото предлагане – стажантски програми и вакантни позиции в различните фирми може би от една страна обърква студентите.“ През миналата година близо 6500 студенти са имали възможност да се срещнат с HR специалисти от около 50 компании, за да стартират своята кариера. Тази година очакванията са почти два пъти повече млади хора да посетят кариерния форум.

Вижте репортажа тук

ТVPlus, 16.04.2019 г.

Вbgonair.bg, 16.04.2019 г.
Youtube.com, 16.04.2019 г.
БНР, програма "Хоризонт", 16.04.2019 г.
БНР, Радио "София", 16.04.2019 г.
Мonitor.bg, 16.04.2019 г.
24chasa.bg16.04.2019 г.
Еspressonews.bg16.04.2019 г.
Industryinfo.bg, 16.04.2019 г.
Аllevents.in16.04.2019 г. 
в-к „Монитор“, 17.04.2019 г.
в-к „24 часа“, 17.04.2019 г.
Инженер.bg, 19.04.2019 г.

2019-04-24

Каква наука правят българските университети

15.04.2019 г.

Вижте статията тук
 
Segabg.com, 15.04.2019 г.

2019-04-18

„ЧЕЗ Разпределение“ участва в изследователски проект за създаване на следващо поколение гъвкава електрическа мрежа

14.04.2019 г.Вижте статията тук
 
Focus-news.net,  14.04.2019 г.

2019-04-18